English Turkish online dictionary Tureng, translate words and terms with different pronunciation options. multidetector computed tomographic coronary. Bu çalışma, koroner anjiyografi işlemi uygulanacak yetişkin bireylerin beslenmeyle ilişkili kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirmek ve beslenme. Request PDF on ResearchGate | On Jan 30, , Serhat Huseyin and others published Koroner anjiyografi sonrası nadir bir komplikasyon: intraaortik kılavuz. […]

Continue reading